O nas

Akcelerator Kultury jest miejską instytucją kultury, umiejscowioną z zabytkowym budynku byłej „Hali Targowej” przy Rogatce wrocławskiej w Kaliszu. Jej celem jest upowszechnianie kultury, oraz umożliwienie działalności i rozwoju podmiotom, które ją współtworzą i popularyzują. Instytucja udostępniając przestrzeń warsztatową, wystawienniczą, oraz dysponowaną infrastrukturę, oddziałuje na rozwijanie komunikacji międzyludzkiej, rozbudzanie kreatywności i kształtowanie poczucia estetyki w odbiorcach i użytkownikach. Akcelerator Kultury ma pełnić rolę ośrodka życia kulturalnego mieszkańców miasta Kalisz, jak i okolicznych miejscowości, oraz spełniać funkcje wystawiennicze, ułatwiając prezentację dorobku artystycznego lokalnych twórców, jak i umożliwiając zapoznanie się z dziełami innych współczesnych artystów miejscowym odbiorcom.

Instytucja dysponując salą teatralno-multimedialną, oraz warsztatem ceramicznym i ciemnią fotograficzną, a także przestrzenią warsztatowo-wystawienniczą, osadza się na pozycji placówki otwartej na działania, inicjatywy i grupy zewnętrzne – tak podlegające jednostkom państwowym, czy samorządowym, jak i społeczne, oddolne – lecz także organizującej warsztaty czy wydarzenia we własnym zakresie.

Akcelerator Kultury, poprzez funkcję kulturotwórczą i sprawowanie pieczy nad poziomem prezentowanych formatów, buduje pewne normy i wartości artystyczno-kulturowe wśród odbiorców.

o_nas2_1.jpg

Kontakt do nas

Akcelerator
Kultury

ul. Nowy Świat 2A
62-800 Kalisz

tel. 62 751 90 99
tel. 735 021 616
biuro@akceleratorkultury.pl

OKP Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego

ul. Górnośląska 66A
62-800 Kalisz

tel. 62 766 43 40
tel. kom. 516 424 942
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

Jakub Matuszewski
Specjalista ds. działalności technicznej
technik@wiezacisnien.kalisz.pl


Wioletta Michalak
Specjalista ds. organizacji i koordynacji wydarzeń
koordynator@akceleratorkultury.pl


Julia Kurasz
Specjalista ds. grafiki
grafik@akceleratorkultury.pl

Piotr Bigora
Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu:

tel. 694 819 627
dyrektor@wiezacisnien.kalisz.pl

Akcelerator
Kultury

ul. Nowy Świat 2A
62-800 Kalisz

tel. 62 751 90 99
tel. 735 021 616
biuro@akceleratorkultury.pl

www.akceleratorkultury.pl

    

OKP Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego

ul. Górnośląska 66A
62-800 Kalisz

tel. 62 766 43 40
tel. kom. 516 42 49 42
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

www.wiezacisnien.kalisz.pl

         

Jakub Matuszewski
Specjalista ds. działalności technicznej
technik@wiezacisnien.kalisz.pl


Wioletta Michalak
Specjalista ds. organizacji i koordynacji wydarzeń
koordynator@akceleratorkultury.pl


Julia Kurasz
Specjalista ds. grafiki
grafik@akceleratorkultury.pl

Piotr Bigora
Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu:

tel. 694 819 627
dyrektor@wiezacisnien.kalisz.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.
Kontakt: aleksandra@eduodo.pl
lub iod@eduodo.pl